Операції з цінними паперами

Банк "Контракт" пропонує наступні види послуг з цінними паперами:

 • Проведення операцій прямого та зворотного РЕПО (купівля або продаж цінних паперів із зобов’язанням зворотного викупу).
 • Купівля, продаж, обмін на комісійній основі усіх видів цінних паперів за дорученням клієнта.
 • Фінансування придбання клієнтом облігацій внутрішнього державного займу за операціями "поставка проти платежу".
 • Кредитування під заставу цінних паперів, які знаходяться у лістингу.
 • Авалювання векселів клієнтів, включаючи податкові векселі.
 • Доміциляція векселів (прийняття банком від імені довірителя векселя до платежу і його оплата за рахунок довірителя).
 • Надання послуг з відповідального зберігання усіх типів цінних паперів.
 • Розробка та здійснення схем розрахунків та кредитування клієнтів за допомогою цінних паперів.

Банк "Контракт" має ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

 • на здійснення комерційної та комісійної діяльності з випуску та обігу цінних паперів;
 • на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Банк є членом наступних профільних асоціацій:

 • Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв
 • Асоціації "Українські Фондові Торговці"

Асоціації "Фондове Партнерство"

Інформаційний центр банку:


Туристичним
компаніям