Послуги зберігача цінних паперів

 

ПАТ Банк "Контракт" має Ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку АВ №520240 від 25.01.2010 року на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів України – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

Депозитарні послуги Зберігача цінних паперів Банк "Контракт" надає з 2000 року.

До послуг депонентів – повний спектр послуг зберігача, індивідуальний підхід до кожного клієнта, знання, досвід та професіоналізм персоналу нашого банку, повна конфіденційність. Наявність одночасно ліцензій Торговця та Зберігача цінних паперів надає можливість Банку "Контракт" здійснювати комплексне обслуговування клієнтів на ринку цінних паперів. Споживачами цих послуг можуть бути юридичні та фізичні особи, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, які володіють цінними паперами, а також юридичні особи – емітенти цінних паперів.

Комплекс високоякісних депозитарних послуг, який надає Банк "Контракт", включає в себе:

 • відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;
 • відповідальне зберігання цінних паперів;
 • обслуговування обігу цінних паперів;
 • знерухомлення та матеріалізація цінних паперів;
 • обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;
 • обслуговування обігу державних цінних паперів;
 • облік обтяжених зобов’язаннями цінних паперів;
 • отримання та виплата доходів клієнтам за цінними паперами;
 • послуги з проведення розрахунків за договорами, укладеними на біржах цінних паперів.

Також Банк "Контракт" надає додаткові інформаційно-консультаційні послуги на ринку цінних паперів:

 • проведення емісій цінних паперів емітента "під ключ";
 • проведення дематеріалізації випусків акцій "під ключ";
 • підготовку звітів та довідкових матеріалів, що характеризують обіг цінних паперів, в тому числі підготовку річних звітів емітентів.

Тарифи зберігача ПАТ Банку "Контракт" для юридичних осіб-резидентів

Тарифи зберігача ПАТ Банку "Контракт" для юридичних осіб-нерезидентів

Тарифи зберігача ПАТ Банку "Контракт" для фізичних осіб-резидентів

Тарифи зберігача ПАТ Банку "Контракт" для інституційних інвесторів

Тарифи зберігача ПАТ Банку "Контракт" для емітентів, які відкривають рахунки в цінних паперах власникам

Інформаційний центр банку:


Туристичним
компаніям