Корпоративне управління

Корпоративне управління у ПАО Банк «КОНТРАКТ» – це процес, який забезпечує ефективне управління діяльністю Банку з метою підвищення його капіталізації та гарантування надійності функціонування. Корпоративне управління зосереджене на створенні системи важелів і противаг, які забезпечують узгодження інтересів акціонерів Банку, його керівництва, вкладників та інших зацікавлених осіб.

У ПАО Банк «КОНТРАКТ» корпоративне управління здійснюється відповідно до чинного законодавства України і базується на вимогах Цивільного і Господарського кодексів, законах «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», на нормативно-правових актах Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуті Банку, Кодексі Корпоративного управління Банку, рішеннях Загальних зборів акціонерів Банку, рішеннях Спостережної ради і Правління Банку.

 

 

2.  Інформація емітента цінних паперів

 

Інформаційний центр банку:


Туристичним
компаніям